Enactus Uniwesytet Ekonomiczny Poznań

Dołącz do nas już dziś

Chcesz rozwijać się i działać na rzecz lokalnej społeczności? Napisz do nas i dowiedz się więcej!

Krótko o inicjatywie Enactus

Jesteśmy grupą zorientowanych na sukces, kreatywnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, których w marcu 2011 połączyła roku idea współdziałania. Zainteresowanie przedsiębiorczością przekłada się m.in. na kontakt ze środowiskiem biznesowym, organizację szkoleń, case study, doradztwo dla małych przedsiębiorstw, a także wspieranie inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Nowa perspektywa dla społeczeństwa i biznesu.

New perspectives for society and business.
Projekty
1. Projekt „Ratuj życie – jest tylko jedno” – I edycja
Szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.
Cel: Podniesienie świadomości studentów na temat pierwszej pomocy i umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji w momencie zagrożenia życia.

2. Projekt „Ratuj życie – jest tylko jedno” – II edycja
Szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Cel: Podniesienie świadomości studentów na temat pierwszej pomocy i umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji w momencie zagrożenia życia.

3. Projekt „Aware and Fair”
Promowanie Poznania jako polską stolicę Sprawiedliwego Handlu. Organizowanie konferencji, akcji podnoszących świadomość ludzi na temat idei Fair Trade, przeprowadzanie badania wśród przedsiębiorców dotyczącego poziomu znajomości zagadnienia związanego z Fair Trade, a także zachęcenia ich do wprowadzania produktów Fair Trade do swojego asortymentu.
Cel: Promowanie idei Sprawiedliwego Handlu wsród mieszkańców Poznania, a także wśród lokalnych przedsiębiorców. Podniesienie świadomości ludzi odnośnie tego jak ważne jest wspieranie idei Fair Trade dla krajów rozwijających się.
Projekt długoterminowy.
• Zorganizowanie międzynarodowej konferencji „Aware and Fair” we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.
• Zorganizowanie wykładu otwartego: „Sprawiedliwy Handel w obronie godności i praw człowieka”.

4. Projekt „Spinnet”
Cel: wypracowanie wraz z innymi organizacjami młodzieżowymi nowej strategii dotyczącej kierunku rozwoju edukacji wyższej w Polsce.

5. Wykład z firmą PWC na temat wdrażania strategii CSR
Przeprowadzenie wykładu na temat zrówbnoważonego rozwoju i CSR w firmach; prezentacja SIFE UEP.
Cel: zwiększenie świadomości studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat CSR i zróważonego rozwoju.

6. Projekt „Nowe rozwiązania dla biznesu” – doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zbadanie problemów sklepu zoologicznego. Przeprowadzenie analizy wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Przygotowanie kompleksowego rozwiązania z zakresu polityki cenowej, analizy asortymentu, marketingu i komunikacji z klientem.
Zaproponowane rozwiązanie zostało skutecznie zaimplementowane. Obecnie zespół SIFE przygotowuje się do przeprowadzenia ewaluacji rozwiązania i zbadania efektów wdrożonego rozwiązania.
Cel: Pomoc dla sklepu zoologicznego poprzez analizę i ocenę jego kondycji, opracowanie planu zmian, które pozwolą poprawić wizerunek i pozytywnie wpłyną na ich sytuację finansową.